Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 13 april 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.  De heer de Wee is met kennisgeving afwezig.

00:00:39 - 00:02:28 - G.J. Kok

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluiten

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De heer Bos meldt dat hij een motie vreemd aan de orde van de dag wil indienen met betrekking tot het verbod op Lachgas in de APV. Deze wordt als agendapunt 9a toegevoegd.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De heer Bos meldt dat hij een motie vreemd aan de orde van de dag wil indienen met betrekking tot het verbod op Lachgas in de APV. Deze wordt als agendapunt 9a toegevoegd.

00:02:28 - 00:06:02 - G.J. Kok
Besluit

Er hebben zich vier insprekers gemeld. Drie voor agendapunt 5 en één voor agendapunt 8.

00:06:02 - 00:06:15 - G.J. Kok
00:06:15 - 00:08:02 - A. Mussche
00:08:02 - 00:08:22 - G.J. Kok
00:08:22 - 00:10:18 - G. Compagner
00:10:18 - 00:10:23 - G.J. Kok
00:10:23 - 00:11:05 - A. Stegeman
00:11:05 - 00:11:52 - G.J. Kok
00:11:52 - 00:14:22 - A. Mussche
00:14:22 - 00:14:32 - G. Compagner
00:14:32 - 00:15:56 - A. Mussche
00:15:56 - 00:16:17 - G.J. Kok
00:16:17 - 00:17:42 - A. Stegeman
00:17:42 - 00:18:46 - A. Mussche
00:18:46 - 00:20:01 - G.J. Kok
00:20:35 - 00:21:29 - L. Mulder
00:21:29 - 00:22:59 - G.J. Kok
00:22:59 - 00:29:21 - Inspreker
00:29:21 - 00:29:41 - H. Brinkman
00:29:41 - 00:29:46 - Inspreker
00:31:26 - 00:31:56 - G.J. Kok
00:31:56 - 00:36:27 - Inspreker
00:36:27 - 00:36:34 - A. Stegeman
00:36:34 - 00:37:31 - Inspreker
00:37:31 - 00:37:49 - H. Brinkman
00:37:49 - 00:38:18 - Inspreker
00:38:18 - 00:38:27 - L. Hoeve
00:38:27 - 00:39:19 - Inspreker
00:39:19 - 00:39:52 - G.J. Kok
00:39:52 - 00:50:06 - Inspreker
00:50:06 - 00:50:25 - L. Lubberink
00:50:25 - 00:51:19 - Inspreker
00:51:19 - 00:51:44 - L. Hoeve
00:51:44 - 00:53:12 - Inspreker
00:53:12 - 00:53:21 - L. Hoeve
00:53:21 - 00:53:53 - Inspreker
00:53:53 - 00:54:26 - G.J. Kok
00:54:26 - 01:01:21 - A. Stegeman
01:01:21 - 01:01:23 - G.J. Kok
01:01:23 - 01:04:35 - H. Brinkman
01:04:35 - 01:04:38 - G.J. Kok
01:04:38 - 01:10:22 - L. Hoeve
01:10:22 - 01:10:26 - G.J. Kok
01:10:26 - 01:10:41 - H. Kin
01:10:41 - 01:10:46 - G.J. Kok
01:10:46 - 01:11:04 - H. Brinkman
01:11:04 - 01:11:08 - G.J. Kok
01:11:08 - 01:13:56 - H. Kin
01:13:56 - 01:14:01 - G.J. Kok
01:14:01 - 01:17:32 - L. Lubberink
01:17:32 - 01:20:07 - L. Mulder
01:20:07 - 01:20:28 - L. Lubberink
01:20:28 - 01:20:30 - G.J. Kok
01:20:30 - 01:20:49 - A. Stegeman
01:20:49 - 01:32:47 - L. Mulder
01:32:47 - 01:33:07 - L. Hoeve
01:33:07 - 01:34:02 - L. Mulder
01:34:02 - 01:34:51 - A. Stegeman
01:34:51 - 01:35:14 - L. Mulder
01:35:14 - 01:35:19 - G.J. Kok
01:35:19 - 01:35:52 - H. Brinkman
01:35:52 - 01:35:58 - G.J. Kok
01:35:58 - 01:36:06 - L. Lubberink
01:36:06 - 01:36:30 - L. Mulder
01:36:30 - 01:36:39 - H. Brinkman
01:36:39 - 01:37:24 - L. Mulder
01:37:24 - 01:38:06 - H. Brinkman
01:38:06 - 01:38:10 - G.J. Kok
01:38:10 - 01:38:54 - L. Mulder
01:38:54 - 01:38:55 - G.J. Kok
01:38:55 - 01:39:24 - H. Brinkman
01:39:24 - 01:39:26 - G.J. Kok
01:39:26 - 01:39:42 - L. Lubberink
01:39:42 - 01:41:49 - L. Mulder
01:41:49 - 01:42:00 - A. Stegeman
01:42:00 - 01:43:45 - L. Mulder
01:43:45 - 01:43:51 - L. Hoeve
01:43:51 - 01:44:15 - L. Mulder
01:44:15 - 01:44:23 - L. Hoeve
01:44:23 - 01:47:20 - L. Mulder
01:47:20 - 01:47:56 - L. Lubberink
01:47:56 - 01:48:05 - G.J. Kok
01:48:05 - 01:48:31 - L. Mulder
01:48:31 - 01:48:42 - L. Lubberink
01:48:42 - 01:48:54 - L. Mulder
01:48:54 - 01:48:56 - G.J. Kok
01:48:56 - 01:49:18 - L. Hoeve
01:49:18 - 01:49:58 - L. Mulder
01:49:58 - 01:50:06 - L. Hoeve
01:50:06 - 01:50:22 - L. Mulder
01:50:22 - 01:50:27 - G.J. Kok
01:50:27 - 01:50:56 - A. Stegeman
01:50:56 - 01:51:18 - L. Mulder
01:51:18 - 01:51:29 - G.J. Kok
01:51:59 - 01:52:57 - H. Brinkman
01:52:57 - 01:53:44 - L. Mulder
01:53:44 - 01:54:00 - L. Lubberink
01:54:00 - 01:54:06 - L. Mulder
01:54:06 - 01:54:10 - L. Hoeve
01:54:10 - 01:54:28 - H. Brinkman
01:54:28 - 01:54:43 - G.J. Kok
01:54:43 - 01:56:25 - A. Stegeman
01:56:25 - 01:56:27 - G.J. Kok
01:56:27 - 01:57:01 - H. Brinkman
01:57:01 - 01:57:03 - G.J. Kok
01:57:03 - 01:57:47 - L. Hoeve
01:57:47 - 01:58:02 - L. Lubberink
01:58:02 - 01:58:18 - L. Hoeve
01:58:50 - 01:59:35 - G.J. Kok
01:59:35 - 01:59:56 - H. Kin
01:59:56 - 02:00:14 - G.J. Kok
02:00:14 - 02:00:48 - L. Lubberink
02:00:48 - 02:01:04 - G.J. Kok
02:01:04 - 02:02:23 - L. Mulder
02:02:23 - 02:02:42 - L. Lubberink
02:02:42 - 02:03:15 - L. Mulder
02:03:15 - 02:04:44 - G.J. Kok
02:06:00 - 02:06:26 - L. Mulder
02:06:26 - 02:23:12 - G.J. Kok
Besluit

De heer Bos stelt vragen over de opkomst van de designerdrug 3 MMC.

Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.

Mevrouw Compagner en de heer Stegeman stellen vragen over het dienstencentrum, mede naar aanleiding van de ingekomen stukken 1001 en 1006. De heer Stegeman vraagt om dit onderwerp te agenderen.

Wethouder Mussche beantwoord de vragen.

De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp geagendeerd staat voor de raadsvergadering van 8 juni 2021 en dat de vragen en de ingekomen stukken hierbij betrokken kunnen worden.

Bijlagen
Besluit

Er zijn drie insprekers op dit agendapunt: inspreker A, mevrouw Nooi-Maatjes (namens de dorpsraad) en de heer Talen.

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekpunt wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 mei 2021.

Wethouder Mulder doet een toezegging: de raad krijgt een memo waarin de gevolgen in tijd en geld worden aangegeven wanneer de rij woningen worden verplaatst. Eveneens zal er een motivatie worden toegevoegd waarom van het bestemmingsplan IJhorst (Ywehof) is afgeweken.

De voorzitter concludeert dat agendapunt 8 niet meer behandeld kan worden. De inspreker wordt hiervan door de griffier in kennis gesteld.

02:23:12 - 02:23:44 - L. Hoeve
02:23:44 - 02:27:35 - G.J. Kok
Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekpunt wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 april 2021.

02:27:35 - 02:34:02 - J. Slager
02:34:02 - 02:38:30 - H. Courtz
02:38:30 - 02:38:48 - J. Slager
02:38:48 - 02:39:00 - H. Courtz
02:39:00 - 02:39:05 - G.J. Kok
02:39:05 - 02:41:28 - L. Lubberink
02:41:28 - 02:42:20 - A. Stegeman
02:42:20 - 02:42:24 - G.J. Kok
02:42:24 - 02:46:52 - A. Schra
02:46:52 - 02:46:58 - G. Compagner
02:46:58 - 02:48:08 - A. Schra
02:48:08 - 02:48:22 - G.J. Kok
02:48:22 - 02:53:05 - A. Mussche
02:53:05 - 02:53:20 - J. Slager
02:53:20 - 02:56:58 - A. Mussche
02:56:58 - 02:57:04 - A. Schra
02:57:04 - 02:58:53 - A. Mussche
02:58:53 - 02:59:26 - L. Lubberink
02:59:26 - 03:00:10 - A. Mussche
03:00:10 - 03:00:11 - G.J. Kok
03:00:11 - 03:01:32 - A. Schra
03:01:32 - 03:01:36 - G.J. Kok
03:01:36 - 03:01:56 - H. Courtz
03:01:56 - 03:01:58 - A. Mussche
03:01:58 - 03:02:01 - G.J. Kok
03:02:01 - 03:02:04 - A. Stegeman
03:02:04 - 03:02:06 - G.J. Kok
03:02:06 - 03:02:53 - A. Mussche
03:02:53 - 03:02:54 - G.J. Kok
03:02:54 - 03:03:37 - A. Stegeman
03:03:37 - 03:03:45 - G.J. Kok
03:03:45 - 03:03:49 - A. Stegeman
03:03:49 - 03:04:48 - A. Schra
03:04:48 - 03:04:53 - G.J. Kok
03:04:53 - 03:05:02 - J. Slager
03:05:02 - 03:05:04 - G.J. Kok
03:05:04 - 03:09:51 - A. Mussche
03:09:51 - 03:09:57 - G.J. Kok
03:09:57 - 03:10:00 - H. Courtz
03:10:00 - 03:13:28 - A. Mussche
03:13:28 - 03:13:56 - L. Lubberink
03:13:56 - 03:15:13 - A. Mussche
03:15:13 - 03:15:51 - A. Schra
03:15:51 - 03:17:08 - A. Mussche
03:17:08 - 03:17:52 - A. Schra
03:17:52 - 03:19:48 - A. Mussche
03:19:48 - 03:19:55 - G.J. Kok
03:19:55 - 03:22:52 - J. Slager
03:22:52 - 03:23:22 - A. Schra
03:23:22 - 03:24:42 - J. Slager
03:24:42 - 03:25:01 - A. Schra
03:25:01 - 03:25:24 - J. Slager
03:25:24 - 03:25:34 - G.J. Kok
03:25:34 - 03:26:43 - J. Slager
03:26:43 - 03:27:17 - G.J. Kok
03:27:17 - 03:27:22 - J. Slager
03:27:22 - 03:27:37 - G.J. Kok
03:27:37 - 03:27:59 - H. Courtz
03:27:59 - 03:28:02 - G.J. Kok
03:28:02 - 03:28:44 - L. Lubberink
03:28:44 - 03:28:55 - G.J. Kok
03:28:55 - 03:29:33 - J. Slager
03:29:33 - 03:29:54 - G.J. Kok
03:29:54 - 03:30:15 - A. Stegeman
03:30:15 - 03:31:13 - G.J. Kok
03:31:13 - 03:34:53 - A. Schra
03:34:53 - 03:35:00 - G.J. Kok
03:35:00 - 03:35:18 - J. Slager
03:35:18 - 03:35:28 - G.J. Kok
03:35:28 - 03:35:55 - A. Schra
03:35:55 - 03:36:22 - J. Slager
03:36:22 - 03:36:30 - A. Schra
03:36:30 - 03:37:07 - J. Slager
03:37:07 - 03:37:21 - G.J. Kok
03:37:21 - 03:40:12 - A. Mussche
03:40:12 - 03:44:42 - G.J. Kok
Besluit

De voorzitter concludeert dat de agendapunten 7 tot en met 9a niet meer behandeld kunnen worden.  De agendacommissie kijkt naar agendering voor een volgende raadsvergadering.

Besluit

De voorzitter concludeert dat de agendapunten 7 tot en met 9a niet meer behandeld kunnen worden.  De agendacommissie kijkt naar agendering voor een volgende raadsvergadering.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.