Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 20 april 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
H. Troost

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.

00:03:02 - 00:07:03 - H. Troost

Voorstel: de agenda vast te stellen.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Besluit

De heer Bos stelt vragen over een bericht wat verschenen is in de media over een gezin in de gemeente Staphorst wat getreiterd wordt door pubers.
 Wethouder Mussche beantwoordt de vragen.

00:07:03 - 00:07:11 - H. Troost
00:07:11 - 00:07:51 - A. Mussche
00:07:51 - 00:08:43 - H. Troost
Resultaat stemming
Besluit

De heer Slager dient namens de fractie van de SGP motie (92) in, en roept op:

• Bedrijven (of clusters van bedrijven) te stimuleren om te kiezen voor aftopping van de piekstroom bij zonnepanelen, zodat er zoveel mogelijk zonnestroom geproduceerd kan worden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
 De motie wordt met 16 stemmen voor (CDA, CU, GB, SGP) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen.

 De heer Schra dient namens de fracties van de CU, CDA en SGP een motie (94) in, en roept op:

• Om in de RES 1.0 aandacht te besteden aan de wijze waarop de zonneladder toegepast    wordt.

De motie wordt met 14 stemmen voor (CDA, CU, SGP) en 3 stemmen tegen (GB, PvdA) aangenomen

De heer Courtz dient motie 95 in: Lokaal eigendom RES 1.0 verhogen naar 80% in.
De heer Courtz geeft na de schorsing aan dat de CDA fractie motie 95 intrekt en mogelijk bij de behandeling van het kader grootschalige opwek hierop terug komt

De raad besluit met algemene stemmen:
1. In te stemmen met de doelstellingen en afspraken in het concept-Hoofdlijnenakkoord Regionale Energiestrategie West-Overijssel.
2. Kennis te nemen van het collegebesluit om het RES bod van Staphorst in de RES 1.0. te verhogen van 88 Gwh naar 120 Gwh.

Moties
Titel
Motie 94 CU CDA SGP Landbouwgrond zorgvuldig met de zonneladder
Motie 95 Lokaal eigendom RES 1.0 verhogen naar 80%
Motie SGP aftoppen zon op dak
00:08:43 - 00:12:24 - J. Slager
00:12:24 - 00:12:34 - H. Troost
00:12:34 - 00:14:28 - A. Schra
00:14:28 - 00:14:46 - A. Stegeman
00:14:46 - 00:15:08 - A. Schra
00:15:08 - 00:15:28 - A. Stegeman
00:15:28 - 00:15:30 - L. Lubberink
00:15:30 - 00:15:33 - H. Troost
00:15:33 - 00:15:53 - L. Lubberink
00:15:53 - 00:16:22 - A. Schra
00:16:22 - 00:16:37 - L. Lubberink
00:16:37 - 00:17:10 - A. Schra
00:17:10 - 00:17:14 - H. Troost
00:17:14 - 00:17:37 - J. Slager
00:17:37 - 00:18:10 - A. Stegeman
00:18:10 - 00:18:14 - H. Troost
00:18:14 - 00:20:10 - A. Schra
00:20:10 - 00:20:19 - H. Troost
00:20:19 - 00:22:37 - H. Courtz
00:22:37 - 00:23:12 - L. Lubberink
00:23:12 - 00:23:26 - H. Courtz
00:23:26 - 00:23:43 - L. Lubberink
00:23:43 - 00:23:54 - H. Courtz
00:23:54 - 00:23:58 - H. Troost
00:23:58 - 00:24:33 - H. Courtz
00:24:33 - 00:24:37 - H. Troost
00:24:37 - 00:24:53 - J. Slager
00:24:53 - 00:25:04 - H. Courtz
00:25:04 - 00:25:13 - H. Troost
00:25:16 - 00:25:48 - J. Slager
00:25:48 - 00:25:53 - H. Troost
00:25:53 - 00:26:41 - A. Schra
00:26:41 - 00:26:46 - H. Troost
00:26:46 - 00:29:33 - A. Stegeman
00:29:33 - 00:29:47 - A. Schra
00:29:47 - 00:30:19 - A. Stegeman
00:30:19 - 00:30:27 - H. Troost
00:30:27 - 00:30:39 - A. Schra
00:30:39 - 00:33:44 - L. Lubberink
00:33:44 - 00:33:49 - H. Troost
00:33:49 - 00:37:00 - A. Mussche
00:37:00 - 00:37:20 - A. Stegeman
00:37:20 - 00:39:38 - A. Mussche
00:39:38 - 00:39:46 - A. Stegeman
00:39:46 - 00:39:47 - H. Troost
00:39:47 - 00:43:34 - A. Mussche
00:43:34 - 00:43:51 - H. Troost
00:43:51 - 00:48:17 - J. Slager
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 mei 2021.

00:48:17 - 00:48:22 - H. Troost
00:48:22 - 00:51:32 - A. Schra
00:51:32 - 00:52:21 - A. Stegeman
00:52:21 - 00:52:32 - A. Schra
00:52:32 - 00:52:40 - H. Troost
00:52:40 - 00:53:36 - H. Courtz
00:53:36 - 00:53:39 - H. Troost
00:53:39 - 00:54:13 - A. Stegeman
00:54:13 - 00:54:17 - H. Troost
00:54:17 - 00:55:24 - L. Lubberink
00:55:24 - 00:55:29 - H. Troost
00:55:29 - 00:55:56 - J. Slager
00:55:56 - 00:56:28 - H. Troost
00:56:28 - 00:58:35 - A. Mussche
00:58:35 - 00:58:41 - H. Troost
00:58:41 - 00:58:55 - J. Slager
00:58:55 - 01:09:02 - H. Troost
01:18:48 - 01:18:58 - J. Slager
01:18:58 - 01:19:00 - H. Troost
01:19:00 - 01:19:27 - H. Courtz
01:19:27 - 01:21:05 - H. Troost
01:21:05 - 01:21:11 - J. Slager
01:21:11 - 01:22:05 - H. Troost
01:22:05 - 01:22:46 - J. Slager
01:22:46 - 01:24:31 - H. Troost
01:24:31 - 01:25:25 - L. Lubberink
01:25:25 - 01:25:31 - H. Troost
01:25:31 - 01:26:54 - A. Stegeman
01:26:54 - 01:26:59 - H. Troost
01:26:59 - 01:29:51 - H. Courtz
01:29:51 - 01:29:57 - H. Troost
01:29:57 - 01:34:49 - A. Schra
01:34:49 - 01:34:53 - H. Troost
01:34:53 - 01:39:50 - J. Slager
01:39:50 - 01:40:12 - H. Troost
01:40:12 - 01:44:54 - A. Mussche
01:44:54 - 01:44:55 - H. Troost
01:44:55 - 01:45:01 - H. Courtz
01:45:01 - 01:48:51 - A. Mussche
01:48:51 - 01:49:25 - H. Troost
01:49:25 - 01:50:51 - A. Schra
01:50:51 - 01:50:56 - H. Troost
01:50:56 - 01:52:52 - J. Slager
01:52:52 - 01:53:02 - H. Troost
01:53:02 - 01:54:36 - A. Mussche
01:54:36 - 01:58:14 - H. Troost
Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat er vanuit de raad de behoefte is om in een besloten bijeenkomst meer financiële (niet openbare) informatie te ontvangen. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekpunt wordt geagendeerd en dat de agendacommissie zich zelf buigen over de datum voor agendering alsmede het moment voor de extra bijeenkomst.

Wethouder Mulder doet de toezegging dat de raad een financiële uitwerking krijgt van de planuitwerking Levensboomlocatie.

01:58:14 - 02:00:11 - H. Troost
02:00:11 - 02:02:55 - H. Brinkman
02:02:55 - 02:03:00 - H. Troost
02:03:00 - 02:05:45 - F. de Wee
02:05:45 - 02:05:53 - H. Troost
02:05:53 - 02:06:36 - L. Lubberink
02:06:36 - 02:06:52 - H. Brinkman
02:06:52 - 02:06:57 - H. Troost
02:06:57 - 02:09:29 - L. Lubberink
02:09:29 - 02:09:36 - H. Troost
02:09:36 - 02:16:06 - H. Kin
02:16:06 - 02:16:13 - H. Troost
02:16:13 - 02:23:24 - M. Troost
Besluit

Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit onderwerp als besluitvormend bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 mei 2021.

 Wethouder Mussche doet de toezegging om in het najaar een informatieve raadsvergadering te beleggen zodat de raad input kan geven aan de cultuurnota.

02:23:24 - 02:23:33 - H. Troost
02:23:33 - 02:23:35 - M. Troost
02:23:35 - 02:24:08 - H. Troost
02:24:08 - 02:25:00 - L. Mulder
02:25:00 - 02:25:22 - L. Lubberink
02:25:22 - 02:28:09 - L. Mulder
02:28:09 - 02:28:10 - H. Troost
02:28:10 - 02:28:46 - H. Brinkman
02:28:46 - 02:29:29 - L. Mulder
02:29:29 - 02:29:34 - H. Troost
02:29:34 - 02:29:38 - L. Mulder
02:29:38 - 02:30:43 - H. Kin
02:30:43 - 02:32:42 - L. Mulder
02:32:42 - 02:32:44 - H. Troost
02:32:44 - 02:33:06 - F. de Wee
02:33:06 - 02:33:31 - L. Mulder
02:33:31 - 02:34:01 - F. de Wee
02:34:01 - 02:35:28 - L. Mulder
02:35:28 - 02:35:41 - L. Lubberink
02:35:41 - 02:36:08 - L. Mulder
02:36:08 - 02:36:24 - L. Lubberink
02:36:24 - 02:37:04 - L. Mulder
02:37:04 - 02:37:11 - L. Lubberink
02:37:11 - 02:41:42 - L. Mulder
02:41:42 - 02:41:52 - H. Troost
02:41:52 - 02:43:05 - A. Mussche
02:43:05 - 02:43:06 - H. Troost
02:43:06 - 02:43:51 - H. Kin
02:43:51 - 02:45:04 - A. Mussche
02:45:04 - 02:45:43 - H. Kin
02:45:43 - 02:47:10 - A. Mussche
02:47:10 - 02:47:54 - H. Troost
02:47:54 - 02:48:11 - L. Lubberink
02:48:11 - 02:48:15 - H. Troost
02:48:15 - 02:48:31 - F. de Wee
02:48:31 - 02:48:54 - H. Troost
02:48:54 - 02:49:36 - L. Mulder
02:49:36 - 02:50:04 - H. Troost
02:50:04 - 02:50:53 - H. Brinkman
02:50:53 - 02:50:58 - H. Troost
02:50:58 - 02:51:43 - F. de Wee
02:51:43 - 02:51:45 - H. Troost
02:51:45 - 02:52:35 - M. Troost
02:52:35 - 02:52:38 - H. Troost
02:52:38 - 02:53:09 - L. Lubberink
02:53:09 - 02:53:12 - H. Troost
02:53:12 - 02:55:45 - H. Kin
02:55:45 - 02:55:48 - H. Troost
02:55:48 - 02:58:14 - M. Troost
02:58:14 - 02:58:22 - H. Kin
02:58:22 - 02:58:43 - H. Troost
02:58:43 - 03:02:44 - L. Mulder
03:02:44 - 03:07:26 - H. Troost
03:08:34 - 03:09:14 - H. Brinkman
03:09:14 - 03:10:28 - H. Troost
03:10:28 - 03:11:07 - F. de Wee
03:11:07 - 03:11:21 - H. Troost
03:11:21 - 03:13:33 - L. Lubberink
03:13:33 - 03:16:54 - E. Hattem
03:16:54 - 03:17:02 - H. Troost
03:17:02 - 03:22:14 - A. Schra
03:22:14 - 03:22:27 - H. Troost
03:22:27 - 03:23:07 - G. Compagner
03:23:07 - 03:23:15 - H. Troost
03:23:15 - 03:25:05 - A. Mussche
03:25:05 - 03:25:16 - L. Lubberink
03:25:16 - 03:29:10 - A. Mussche
03:29:10 - 03:29:57 - G. Compagner
03:29:57 - 03:30:31 - A. Mussche
03:30:31 - 03:30:33 - H. Troost
03:30:33 - 03:30:50 - L. Lubberink
03:30:50 - 03:31:18 - A. Mussche
03:31:18 - 03:31:26 - H. Troost
03:31:26 - 03:31:45 - L. Lubberink
03:31:45 - 03:31:54 - H. Troost
03:31:54 - 03:32:31 - G. Compagner
03:32:31 - 03:32:33 - H. Troost
03:32:33 - 03:33:12 - F. de Wee
03:33:12 - 03:33:32 - A. Mussche
03:33:32 - 03:33:34 - H. Troost
03:33:34 - 03:34:51 - A. Mussche
03:34:51 - 03:34:53 - H. Troost
03:34:53 - 03:35:33 - L. Lubberink
03:35:33 - 03:36:27 - A. Mussche
03:36:27 - 03:36:29 - H. Troost
03:36:29 - 03:37:17 - F. de Wee
03:37:17 - 03:38:36 - A. Mussche
03:38:36 - 03:38:57 - H. Troost
03:38:57 - 03:39:43 - E. Hattem
03:39:43 - 03:39:47 - H. Troost
03:39:47 - 03:40:56 - A. Schra
03:40:56 - 03:41:00 - H. Troost
03:41:00 - 03:41:53 - G. Compagner
03:41:53 - 03:41:58 - H. Troost
03:41:58 - 03:42:58 - F. de Wee
03:42:58 - 03:43:00 - H. Troost
03:43:00 - 03:43:23 - A. Schra
03:43:23 - 03:43:25 - H. Troost
03:43:25 - 03:44:09 - F. de Wee
03:44:09 - 03:44:28 - H. Troost
03:44:28 - 03:45:06 - L. Lubberink
03:45:06 - 03:45:13 - H. Troost
03:45:13 - 03:47:29 - A. Mussche
03:47:29 - 03:49:22 - H. Troost