Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 29 juni 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
J. ten Kate

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:47 - 00:01:59 - J. ten Kate
  00:02:58 - 00:05:30 - R. Slager
  00:05:30 - 00:08:04 - J. ten Kate
 2. Voorstel: de agenda vast te stellen.

 3. Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.

 4. Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.

 5. Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.

  Ingekomen stukken

  Afzender
  Burger
  GGD IJsselland
  Regio Zwolle
  VNG
 6. Er zijn geen collegeberichten.

 7. Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.

 8. 00:08:04 - 00:08:39 - L. Lubberink
  00:08:39 - 00:08:52 - J. ten Kate
  00:08:52 - 00:09:00 - L. Mulder
  00:09:00 - 00:10:39 - J. ten Kate
 9. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarrekening 2021 van de gemeente Staphorst, met een positief resultaat van afgerond  € 1.782.000, vast te stellen;
  2. Van het rekeningresultaat € 582.000 d.m.v. resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van werk in 2022;
  3. Het niet bestemde deel van het rekeningresultaat ad € 1.200.000 toe te voegen aan de algemene reserves;
  4. € 1.319.000 (jaarschijf 2021) uit de reserve dekking nadelig begrotingssaldo '20 - '22 te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene reserves;
  5. Conform de managementrapportage Energie & Klimaat € 330.850 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve duurzaamheid en toe te voegen aan de incidentele E&K budgetten voor de jaarschijf 2022;
  6. De budgetoverheveling van alle incidentele budgetten zoals opgenomen in raadsbesluit Technische begrotingswijziging d.d. 14-12-2021 aan te passen naar de definitieve eindstanden van deze budgetten per 31-12-2021 zoals gepresenteerd in bijlage 4 van de jaarstukken;
  7. 4 kleine incidentele budgetten over te hevelen naar 2022 voor een totale omvang van € 34.867 die niet waren opgenomen in raadsbesluit Technische begrotingswijziging van 14-12-2021, aangezien deze destijds niet voldeden aan artikel 8 van de financiële verordening, voorwaarde b (lager dan € 10.000);
  8. E.e.a. in begrotingswijziging 2022-011 te verwerken.
 10. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. ten aanzien van de ingediende zienswijze te beslissen overeenkomstig de conclusies in het ‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Staphorst Dorp-Rouveen 2016, ph Levensboomlocatie Rouveen’;
  2. het bestemmingsplan ´Staphorst Dorp-Rouveen 2016, ph Levensboomlocatie Rouveen’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.1132019001-VS01, met in achtneming van de in het ‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Staphorst Dorp-Rouveen 2016, ph Levensboomlocatie Rouveen’ genoemde aanpassingen, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd vast te stellen;
  3. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.1132019001-VS01 vast te stellen.
  4. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.
 11. Resultaat stemming

  00:10:39 - 00:11:03 - M. Troost
  00:11:03 - 00:12:17 - J. ten Kate
 12. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘De Streek, Partiële herziening, Oude Rijksweg 721 te Rouveen’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.2112021003-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen.
  2. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.2112021003-VS01 vast te stellen.
  3. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen.
 13. Dit onderwerp is op verzoek van de raad geagendeerd.

  00:12:17 - 00:14:49 - H. Kin
  00:14:49 - 00:14:52 - J. ten Kate
  00:14:52 - 00:16:30 - A. Hokse
  00:16:30 - 00:16:34 - J. ten Kate
  00:16:34 - 00:17:13 - L. Lubberink
  00:17:13 - 00:17:16 - J. ten Kate
  00:17:16 - 00:18:43 - A. Stegeman
  00:18:43 - 00:18:46 - J. ten Kate
  00:18:46 - 00:20:05 - M. Troost
  00:20:05 - 00:20:24 - J. ten Kate
  00:20:24 - 00:21:43 - L. Mulder
  00:21:43 - 00:21:52 - J. ten Kate
  00:21:52 - 00:22:36 - A. Stegeman
  00:22:36 - 00:22:41 - J. ten Kate
  00:22:41 - 00:22:56 - M. Troost
  00:22:56 - 00:23:00 - J. ten Kate
  00:23:00 - 00:23:26 - L. Mulder
  00:23:26 - 00:24:13 - A. Stegeman
  00:24:13 - 00:24:15 - J. ten Kate
  00:24:15 - 00:25:07 - L. Mulder
  00:25:07 - 00:25:40 - H. Kin
  00:25:40 - 00:26:11 - A. Stegeman
  00:26:11 - 00:26:15 - J. ten Kate
  00:26:15 - 00:28:28 - L. Mulder
  00:28:28 - 00:28:42 - M. Troost
  00:28:42 - 00:30:18 - L. Mulder
  00:30:18 - 00:30:21 - J. ten Kate
  00:30:21 - 00:30:24 - H. Kin
  00:30:24 - 00:35:10 - J. ten Kate
  00:42:34 - 00:43:33 - H. Kin
  00:43:33 - 00:43:48 - J. ten Kate
  00:43:48 - 00:44:19 - A. Stegeman
  00:44:19 - 00:44:36 - J. ten Kate
  00:44:36 - 00:46:05 - L. Mulder
  00:46:05 - 00:46:28 - J. ten Kate
  00:46:28 - 00:46:46 - H. Troost
  00:46:46 - 00:47:44 - J. ten Kate
 14. Dit onderwerp is op verzoek van de raad geagendeerd.

  00:47:44 - 00:49:31 - S. Bijker
  00:49:31 - 00:49:46 - J. ten Kate
  00:49:46 - 00:51:18 - M. Troost
  00:51:18 - 00:51:20 - J. ten Kate
  00:51:20 - 00:52:57 - H. Kin
  00:52:57 - 00:53:01 - J. ten Kate
  00:53:01 - 00:53:46 - A. Lok
  00:53:46 - 00:54:02 - J. ten Kate
  00:54:02 - 00:59:14 - L. Mulder
  00:59:14 - 00:59:22 - J. ten Kate
  00:59:22 - 00:59:34 - M. Troost
  00:59:34 - 01:01:15 - J. ten Kate
 15. Voorgesteld besluit

  1. De Verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie vast te stellen.
  2. De richtinggevende uitspraken die in de opiniërende raadsvergadering op 29 juni 2022 worden gedaan meenemen bij de verdere inrichting van de vervolgstappen en daarbij aan te geven welke rol de raad in dit proces wil hebben.
  01:01:15 - 01:02:04 - H. Troost
  01:02:04 - 01:05:20 - L. Lubberink
  01:05:20 - 01:05:34 - H. Troost
  01:05:34 - 01:08:35 - G. Compagner
  01:08:35 - 01:08:47 - H. Troost
  01:08:47 - 01:08:50 - P. de Boer
  01:12:47 - 01:12:57 - L. Lubberink
  01:12:57 - 01:13:01 - H. Troost
  01:13:01 - 01:14:46 - P. de Boer
  01:14:46 - 01:14:52 - H. Troost
  01:14:52 - 01:18:56 - M. Troost
  01:18:56 - 01:19:03 - H. Troost
  01:19:03 - 01:22:27 - A. Lok
  01:22:27 - 01:22:29 - H. Troost
  01:22:29 - 01:23:26 - G. Compagner
  01:23:26 - 01:23:30 - H. Troost
  01:23:30 - 01:23:54 - M. Troost
  01:23:54 - 01:24:05 - H. Troost
  01:24:05 - 01:27:37 - A. Lok
  01:27:37 - 01:28:29 - P. de Boer
  01:28:29 - 01:28:32 - H. Troost
  01:28:32 - 01:29:18 - A. Lok
  01:29:18 - 01:30:02 - G. Compagner
  01:30:02 - 01:30:05 - H. Troost
  01:30:05 - 01:31:08 - A. Lok
  01:31:08 - 01:31:45 - H. Troost
  01:31:45 - 01:35:23 - J. ten Kate
  01:35:23 - 01:35:47 - A. Lok
  01:35:47 - 01:44:46 - J. ten Kate
  01:44:46 - 01:44:50 - M. Troost
  01:44:50 - 01:48:26 - J. ten Kate
  01:48:26 - 01:48:30 - H. Troost
  01:48:30 - 01:49:03 - A. Lok
  01:49:03 - 01:49:49 - J. ten Kate
  01:49:49 - 01:50:40 - H. Troost
  01:50:40 - 01:52:15 - L. Lubberink
  01:52:15 - 01:52:17 - H. Troost
  01:52:17 - 01:53:18 - A. Lok
  01:53:18 - 01:53:21 - H. Troost
  01:53:21 - 01:53:50 - L. Lubberink
  01:53:50 - 01:53:55 - H. Troost
  01:53:55 - 01:54:30 - G. Compagner
  01:54:30 - 01:54:34 - H. Troost
  01:54:34 - 01:55:25 - P. de Boer
  01:55:25 - 01:55:29 - H. Troost
  01:55:29 - 01:55:57 - M. Troost
  01:55:57 - 01:56:18 - H. Troost
  01:56:18 - 01:58:18 - A. Lok
  01:58:18 - 01:58:33 - H. Troost
  01:58:33 - 01:59:05 - J. ten Kate
  01:59:22 - 01:59:27 - H. Troost
  01:59:27 - 01:59:34 - M. Troost
  01:59:34 - 01:59:40 - J. ten Kate
  01:59:40 - 01:59:45 - H. Troost
  01:59:45 - 01:59:58 - A. Lok
  01:59:58 - 02:00:28 - J. ten Kate
  02:00:28 - 02:01:39 - H. Troost
 16. Voorgesteld besluit

  De Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften vaststellen.

  02:01:39 - 02:04:14 - A. Stegeman
  02:04:14 - 02:04:24 - H. Troost
  02:04:24 - 02:05:18 - R. Slager
  02:05:18 - 02:05:22 - H. Troost
  02:05:22 - 02:05:50 - L. Lubberink
  02:05:50 - 02:06:06 - H. Troost
  02:06:06 - 02:07:34 - J. ten Kate
  02:07:34 - 02:08:20 - H. Troost
 17. 02:08:20 - 02:08:53 - J. ten Kate
  02:08:53 - 02:08:54 - H. Troost